Mijn naam is Maurits van de Kamp (40), ik ben freelance software architect en webspecialist. Ik ben beschikbaar voor het ontwerpen en/of implementeren van uw kleine en middelgrote software- en internet-oplossingen, evenals het uitwerken en leiden van grotere projecten op het gebied van internet-communicatie voor procesbeheer of gebouwen-automatisering.

Bij gebruik van internet-technologie in gebouw- of procesbeheer komen veel disciplines bij elkaar en een directe korte lijn tussen opdrachtgever en de specialisten is dan belangrijk. Gezien mijn brede kennis op dit gebied, gecombineerd met een netwerk aan specialisten en leveranciers, ben ik in staat de vertaalslag te maken van de wensen van u of uw klant naar de diverse disciplines. Mijn diensten vormen daarmij de gulden middenweg tussen het zelf inhuren van freelance personeel en het inschakelen van een detacheringsbureau.